Bàn giao website văn phòng luật sư tại Bến Tre

💥𝑩𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: https://www.phaplymekong.vn/
𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝑯 đ𝒂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝑯 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂́𝒕!
════ ════ ════ ════ ════
♦️𝐍𝐚𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧:
✅𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 đ𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀, 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́.
✅𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒, 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘..
✅𝑋𝑎́𝑐 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑒𝑜 𝑚𝑎𝑝𝑠 𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒.
✅𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑎𝑝𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢.
✅𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑙𝑜𝑔𝑜, ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒, 𝑏𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢…
═ ════ ════ ════ ════
❖❖❖ THÔNG TIN LIÊN HỆ ❖❖❖
💥CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM VIỆT GROUP
🏢Số 30, B2.32 Khu BT Ven Sông Đồng Nò, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
☎️Hotline: 0911 05 43 43
☎️Điện thoại kế toán: 02363.525.222
☎️Điện thoại kỹ thuật: 02363.525.234

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *