Bàn giao webiste thiết bị tự động hóa AT

💥𝑩𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: https://www.atautomation.com.vn/
𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝑯 đ𝒂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝑯 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂́𝒕!
════ ════ ════ ════ ════
♦️𝐍𝐚𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧:
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 đ𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀, 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́.
𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒, 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘..
𝑋𝑎́𝑐 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑒𝑜 𝑚𝑎𝑝𝑠 𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒.
𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑎𝑝𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢.
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑙𝑜𝑔𝑜, ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒, 𝑏𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢…
═ ════ ════ ════ ════
❖❖❖ THÔNG TIN LIÊN HỆ ❖❖❖
💥CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM VIỆT GROUP
🏢Số 30, B2.32 Khu BT Ven Sông Đồng Nò, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
☎️Hotline: 0911 05 43 43
☎️Điện thoại kế toán: 02363.525.222
☎️Điện thoại kỹ thuật: 02363.525.234
🌏 www.fb.com/namvietsoftware
🏢Maps: https://goo.gl/maps/Q24n9py2LiPjdYgWA

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *